050-6920622

יום הולדת הישרדות

050-6920622

 ?מה בתכנית 

,תלבושות לכל הילדים 

,שני מפעילים, איפור 

 משחקים, תפאורה מושקעת 

ומעל הכל ילדים מאושרים