יום הולדת הישרדות

050-6920622

 ?מה בתכנית 

,תלבושות לכל הילדים 

,שני מפעילים, איפור 

 משחקים, תפאורה מושקעת 

ומעל הכל ילדים מאושרים 

יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות
יום הולדת הישרדות