יום הולדת לשבור את הקרח

יום הולדת לשבור את הקרח , הפעלות יום הולדת לשבור את הקרח

050-6920622

יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח
יום הולדת לשבור את הקרח

 ?מה בתכנית 

,שני מפעילים, מוזיקה חיה 

,איפור, משחקים 

תפאורה מושקעת 

ומעל הכל ילדים מאושרים 

050-6920622